SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU

 

TARGOR-TRUCK dążąc do ciągłego doskonalenia jakości funkcjonowania oraz podnoszenia prestiżu Spółki opracował strategię Społecznej odpowiedzialności biznesu - CSR.

 

Robimy wszystko aby nasza strategia była wyznacznikiem kierunków umożliwiających naszej organizacji dążenie do doskonałości i równowagi w biznesie, w którym kwestie ekonomiczne, środowisko naturalne i kwestie społeczne traktowane są na równi.

Nasza strategia przyjęta została we wszystkich obszarach naszej działalności i uwzględnia interesy naszych interesariuszy, do których zaliczamy:

  • pracowników
  • klientów
  • partnerów biznesowych (dostawców, podwykonawców)
  • środowisko naturalne
  • społeczności lokalne konkurencję
 
KRONIKA CSR: