Serwis celny

 

Usługi celne – Certyfikat AEO nr o numerze AEOC 440000130110 z dnia 24.12.2013

  • Sporządzanie i formalizowanie procedur celnych (TIR, import, eksport)
  • Odprawy celne po godzinach pracy Urzędu Celnego
  • Możliwość odpraw na terenie firmy klienta, poprzez miejsce uznane przez organy celne
  • Możliwość bezgotówkowego rozliczenia podatku VAT z tytułu importu towarów do Polski
 

SERWIS CELNY
Ławy 81C
07-411 Rzekuń

Tel. +48 29 769-31-77
Fax. +48 29 769-31-77
Mobile +48 517-600-326
Email: agencjacelna@targor-truck.pl
Email: agencja2@targor-truck.pl