Potwierdzeniem wysokiej jakości oferowanych usług, świadczonych przez TARGOR-TRUCK, jest uzyskanie:

  • certyfikatu systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015
  • certyfikatu systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001:2015
  • certyfikatu systemu bezpieczeństwa i higieny pracy ISO 45001:2018
  • certyfikatu systemu bezpieczeństwa w łańcuchu dostaw ISO 28000:2007
  • certyfikatu systemu HACCP
  • świadectwa upoważnionego przedsiębiorcy AEO w zakresie uproszczeń celnych
  • certyfikatu rzetelnej firmy
  • certyfikatu bezpieczeństwa należności